Ikke gå i fella og forveksle fakturaer  med rettmessige krav om betaling for registrering av patentsøknader, eller registrering eller fornyelse av varemerker, sier Patentstyret. Alle som driver virksomhet i Norge kan fra tid til annen motta falske eller misvisende tilbud eller fakturaer fra inn- og utland. Spesielt i ferietider er det viktig å være ekstra påpasselige med fakturaer knyttet til varemerker og patenter.

Det er kun Patentstyret og din eventuelle fullmektig som kan kreve betaling for disse tjenestene. Men siden opplysningene om varemerker, patenter og design er offentlige, er det mulig å bruke databasene til patentverk over hele verden for å skaffe bakgrunnsinformasjon for falske eller misvisende fakturaer. Heldigvis kan du finne en liste over noen av de selskapene som har sendt ut falske eller misvisende krav eller tilbud om katalogoppføringer rettet spesielt mot varemerke- og patentrettigheter, på nettsidene til Patentstyret. Så: Ikke betal før du har sjekket nøye! Her finner du listen.