AmeldingVi har i tidligere nyhetsbrev informert om endringer i innrapporteringer av lønn- og ansettelsesforhold til det offentlige, A-ordningen. Endringene er forholdsvis omfattende og trer i kraft 1.januar 2015.

I praksis må alle opplysninger i lønnssystemet gjennomgås for å sjekke at de er i tråd med de krav som a-ordningen krever, og en del nye opplysninger må inn. Dette gjelder opplysninger både om arbeidsgiver og arbeidstaker. Regnskapskontoret gjør denne jobben for alle sine lønnskunder, men må nødvendigvis ha et samarbeid med kundene for å få riktige opplysninger. Vi vil ut over høsten ta kontakt med alle våre kunder. Dette vil også gjelde i de tilfeller hvor det i dag er en arbeidsfordeling mellom kunde og oss om rapporteringen, da den nye ordningen tar utgangspunkt i en samlet rapportering fra enten arbeidsgiver eller regnskapskontoret. Det vil også bli viktigere enn før å ha gode rutiner for raskt å rapportere endringer i alle arbeidsforhold. Dette vil vi også ta opp med den enkelte i denne prosessen.

Omleggingen har også noen praktiske konsekvenser for lønn og feriepenger dette året for de som utbetaler desemberlønn i januar. Eksempel:

  • Lønn for desember 2014 blir betalt ut i januar 2015.
  • Siden lønnen utbetales i januar, rapporteres den i a-meldingen for januar 2015.
  • I lønns- og trekkoppgaven for 2014 får man bare med lønn for januar-november 2014.
  • Det gjør blant annet at 11 måneders lønn legges til grunn for feriepenger som skal utbetales i 2015.

I en slik situasjon kan det være aktuelt å vurdere tiltak for å redusere konsekvensene for de ansatte. Hvis en vil holde på utbetaling av desemberlønn på etterskudd bør arbeidstakere informeres.