Interior Design Partners WorkingRegjeringen gjør ord til handling og foreslår modernisering og forenkling av aksjeloven. Driver man eget foretak, er det snart ingen argumenter som veier mot å opprette AS.

Kravet om revisorbekreftet åpningsbalanse fjernes,  mange av formalkravene til hvordan gjennomføre styre- og generalforsamlingsmøter lempes på, og stiftelse av AS kan skje elektronisk. Dette er noen av de endringene NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) synes er svært gledelige. NARF har nemlig vært en aktiv pådriver for forenklinger i de administrative byrdene for næringslivet.

Mer å hente
Forenklingene som nå er foreslått i AS-loven er bra, men de mener at det fortsatt er en del å hente. AS-loven består nemlig av mer enn 600 regler, og dette i seg selv sier litt om hvor utfordrende det er å orientere seg i forhold til regelverket. Blant annet så savner vi fortsatt at morselskap i konsern som ligger innenfor grenseverdiene for fravalg av revisjon unntas fra revisjonsplikt. I tillegg burde det vært åpnet opp for at stifterne av AS kunne velge bort revisjon allerede i stiftelsesmøtet, skriver NARF.

Vil merke forskjell
De minste ASene vil merke en forskjell straks de nye reglene er vedtatt. Med mindre man driver en beskjeden virksomhet med lav eller ingen risikoeksponering, er det etter hvert mange argumenter som trekker i retning av å velge AS-formen.

Kilde: Les hele saken på NARF sine nettsider