Altinn melder at de er i ferd med å gjøre endringer, blant annet så blir designet responsivt. Dette vil gjøre det enklere å bruke tjenesten via mobil og nettbrett. Ut fra brukerbehovene som ble kartlagt i løpet av et innsiktsarbeid våren 2016, har Altinn besluttet å gjøre en del endringer som skal gjøre dialogen med det offentlige enklere. Design, søk, innboksen, aktørvalg og handlingsknapper er områder som skal forbedres. Tilpasset mobiltelefon Et responsivt design betyr at brukergrensesnittet tilpasses slik at innhold og funksjonalitet er like lett å forstå og bruke på små som store skjermstørrelser. Dette vil gjøre det svært mye enklere for de som i hovedsak bruker mobil og nettbrett. Innboksen, søk og navigasjon Meldinger i innboksen skal sorteres og knyttes sammen på en slik måte at det er enklere å forstå sammenhenger og dialoger. Dessuten skal skillet mellom den informasjonen en privatperson trenger å ha med det offentlige, og det en potensiell regnskapsfører trenger å ha innsyn i, bli tydeligere. Forenkling for brukeren på hvilken aktør man skal gjøre noe for, er relevant for de brukerne som kan gjøre noe for andre aktører i tillegg til seg selv – typisk næringslivsbrukere eller regnskapsførere. Også søk og navigasjon i portalen skal optimaliseres på generell basis. Ulike typer innhold skal være gjenkjennbare og man skal få gode søketreff. Det vil også være tydelige skiller på hva som for eksempel er et skjema og hva som er en artikkel. Kilde: Registerenheten Brønnøysund