Statistisk Sentralbyrå melder om at antallet etablerte enkeltpersonforetak stadig er økende. Trenden fra de siste årene ser dermed ut til å holde stand. Vi har både gode råd og tips til de som tenker på å starte for seg selv.

I alt ble det registrert 14.380 nye foretak i 2. kvartal 2015. Det er en økning på 2,4 prosent fra samme kvartal i 2014. For enkeltpersonforetakenes del var økningen på hele 8,4 prosent fra 2. kvartal 2014 til samme kvartal 2015.

Flest nye foretak ble registrert innenfor bygge- og anleggsvirksomhet. 15 prosent av foretakene er registrert innenfor denne bransjekoden. 14 prosent er registrert innenfor bransjekoden faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. 11,5 prosent var innen varehandel.

Uansett hvilken bransje man ønsker å satse i kan disse rådene være gode å ha med på veien:

 1. ENK eller AS? Ikke velg enkeltpersonforetak om du driver med stor risiko. Tenk deg nøye om før du etablerer ANS ellerDA – husk at det er et gjensidig tillitsforhold.
 2. Hovedfokuset ditt børalltid være å øke inntektene og redusere kostnadene.
 3. Sett av nok penger til skatt og moms fra første dag.
 4. Sette bort regnskapet? Bestem deg helt fra begynnelsen av om du har kapasitet og kunnskap til å gjøre det selv.
 5. Tips: Lær deg debet og kredit en gang for alle.
 6. Hold firma- og privatøkonomien strengt adskilt.
 7. Bruk profesjonelle rådgivere. Venner og familie er der for å støtte deg i dine valg, ikke gi avgjørende råd innen forretningsvirksomhet.
 8. Ha gode faktureringsrutiner og bruk inkasso på de som ikke betaler.
 9. Se på hva andre i samme bransje gjør som gir suksess
 10. Tenk langsiktig.
 11. Husk: Du trenger startkapital til firmadriften, men det er like viktig å ha penger i bakhånd til å betale dine private forpliktelser
 12. Sjekk om du har rett på å få tilbakebetalt merverdiavgift på kjøp som ble uført før du selv ble registrert i merverdiavgiftsregisteret.
 13. Sett deg inn i reglene for skattefradrag ved pensjonssparing for næringsdrivende.
 14. Å drive på egen hånd kan være en utfordring – ta kontakt med en regnskapsfører før ting vokser deg over hodet

Les også: Enkeltpersonsforetak – ikke bare enkelt

Kilde: NARF, Vekstra, SSB