Gestapelte Ordner

I Regnskapsutvalgets første utredning om ny regnskapslov «Lov om Regnskapsplikt» legges det frem forslag om en rekke endringer. Men de mest spennende avklaringene lar vente på seg.

Regnskapsutvalget beskriver loven som «mager», i og med at de kun legger opp til en forskyvning av tyngdepunktet i regnskapsreguleringen fra loven og over til regnskapsstandarder. Det er likevel en del interessante endringer på vei, noen av dem som følge av en tilpasning til EU:

  • Årsregnskap blir Selskapsregnskap
  • Fritak for årsberetning for små foretak
  • Terskelverdier for store foretak
  • Definisjonsendringer for foretak av allmenn interesse
  • Ikke lenger krav om at egenkapitalen skal vises fordelt på innskutt og opptjent egenkapital
  • Transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet, sikringsprinsippet og prinsippet om beste estimat foreslås ikke videreført.

Del 2 av utredningen skal være ferdig 24. juni 2016. Du kan lese mer om utredningen og endringene på STICOS sine sider.

Kilde: Sticos