Norske kronerVi har tidligere skrevet om regelendringer i forbindelse med fjerning av arveavgift. Regjeringens lovendring som fører til fjerning av arveavgift har vist seg å gi utslag i høyere skattebelstning for bønder og andre ENK. Usikkerheten er stor, de lærde strides om tallene – og det er diskusjon om regelendringene vil slå så uheldig ut som Bondelaget mener.

Regelendringene omfatter ikke bare arv og gaver. De har også konsekvenser for verdifastsettelse på eiendom og eventuelt driftsutstyr / maskiner på gårdsbruk.

Skatteetaten har antakelig også merket stor pågang på nyåret. I forbindelse med endringene har de laget en fin info-side på internett med vanlige spørsmål og svar. I tillegg til informasjonen du finner her vil vi også minne om at du alltid kan ta kontakt med din regnskapsfører hvis det er noe du er usikker på.

Les Skatteetatens spørsmål-og-svar-side her