Selv om det er noen måneder til sommerferien, bør du både som arbeidstaker og arbeidsgiver begynne å planlegge allerede nå. Ferieloven sier nemlig at arbeidstaker kan kreve å få beskjed senest to måneder før ferien starter.

Tips til organisering
Når går de første i din bedrift ut i ferie? Kanskje haster det med å sette opp ferieliste. Her er et par ting du som arbeidsgiver kan gjøre for å få fortgang i prosessen.

  1. Tidsfrist
    Sett en tidsfrist for den enkelte ansatte for innlevering av ferieønsker. Lag gjerne en kalender som distribueres til alle ansatte.
  2. Fastsettelse og organisering av ferien
    Når alle har kommet med sine ønsker i forhold til lovens rammer for ferieavvikling, er det på tide å vurdere ferieønsker opp mot bemanningsbehov. Sørg for å ha en dialog med de som ikke får innvilget sine ønsker og ta hensyn til hvem som tidligere har, eller ikke har fått innvilget sine ønsker. Det er viktig at ønsker og behov behandles rettferdig, slik at det ikke går ut over enkeltpersoner.
  3. Offentliggjøring
    Når ferieavviklingsplanen er klar, skal denne distribueres til alle ansatte. Husk nå at dette bør skje innen to måneder før ferien tas ut.

Feriepenger
Feriepenger utbetales som regel siste vanlige lønningsdag før ferien. Det vanligste er likevel at de blir utbetalt i en spesiell måned, for eksempel juni. Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale. Det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønn med mindre dette er direkte regulert gjennom tariffavtale. Arbeidsgiver skal betale feriepenger av sykepenger som er utbetalt i arbeidsgiverperioden (opptil 16 kalenderdager av en sykeperiode). Det samme gjelder omsorgspenger for inntil ti dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom.

(Kilde: Arbeidstilsynet)

Les mer om feriepenger HER