Selvangivelse for næringsdrivendeSom næringsdrivende skal du levere selvangivelsen innen 31. mai. Rekker du ikke levere, kan skattekontoret ilegge forsinkelsesavgift. I verste fall må du betale flere tusen kroner. Da er det bedre å søke om utsettelse. Men sørg for å ha en god grunn!

Som næringsdrivende skal du vanligvis sende inn næringsoppgave og personinntektsskjema som vedlegg til selvangivelsen. Er du bokføringspliktig, skal du levere Næringsoppgave 1. Er du regnskapspliktig, skal du levere Næringsoppgave 2. Er du deltaker i deltakerliknet selskap o.l., trenger du ikke levere næringsoppgave eller personinntektsskjema, dersom dette er den eneste næringsvirksomheten din. Alle dokumenter ligger klare til deg i Altinn – der kan du også gå inn og gjøre endringer og søke om utsettelse.

Har du tjent under 50 000? Les også: Selvangivelse: Fritak fra å levere næringsoppgave i ENK?

Gir utsettelse hvis grunnen er god
Skattekontoret vil normalt gi deg utsettelse hvis du har en god begrunnelse for hvorfor det vil være vanskelig for deg å levere selvangivelsen med vedlegg innen fristen. Dersom du sannsynliggjør at det foreligger «særlige grunner» som vil skape betydelige vanskeligheter med å levere ligningsoppgavene innen fristen, skal skattekontoret gi deg utsettelse. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å ringe til skatteetaten. En anmodning om utsatt frist må være skriftlig, og den må være sendt til skattekontoret innen den opprinnelige fristen for å levere de samme ligningspapirer.

En «særlig grunn» kan være naturkatastrofer eller flom, samlivsbrudd, utenlandsopphold, fengselsopphold eller rusmisbruk. Har du vært syk i perioden og derfor forhindret fra å levere, regnes også dette som «særlig grunn».

Kan bli dyrt å levere for sent
Forsinkelsesavgiften skal minimum settes til kr 200, og maksimum kr 10 000 når forsinkelsen ikke er mer enn 1 måned, men maksimum kr 15 000 når forsinkelsen er mer enn 1 måned. Forsinkelsesavgiften kan påklages og bortfalle dersom skattyters forhold må anses unnskyldelig på grunn av sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen årsak.

Trenger du hjelp eller har du enkel spørsmål om selvangivelsen? Ta kontakt med et Vekstra-kontor i ditt område!

Kilde: NARF, Skatteetaten