Trond BrendenRevisor Trond Brenden hos Regnskapsførerkjeden Vekstra er bekymret for at bedriftskunder kan påføre seg selv både kostnader og dobbeltarbeid ved å bruke bankens egen fakturatjeneste.

Enkelte banker tilbyr nå fakturatjeneste til bedriftskunder. Tjenesten markedsføres med at man får en raskere og enklere behandling av fakturaer, noe Brenden mener er direkte feilinformasjon:
– De aller fleste bedrifter er tilknyttet et regnskapskontor med egne online-løsninger for fakturaadministrasjon.  Som eksempel kan nevnes Vekstra sin Duett-løsning med Min Side, der man enkelt kan logge seg rett inn i sitt eget regnskap, så å si. Her kan man både sende faktura og registrere innbetalinger selv.

Les hele saken på Hedemarken Regnskap sin webside