RestskattUpersonlige skattytere som næringsdrivende, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

Restskatt tillegges renter som fastsettes av departementet (rentetillegg). Rentebeløpet forfaller til betaling sammen med restskatten.

Rentetillegg kan unngås ved å betale høyere forskuddsskatt enn beløpet som er utskrevet (tilleggsforskudd). Innbetaling må foretas innen 31. mai året etter inntektsåret og skal ikke meldes til skattekontoret. Du finner kid og kontonummer på den tilsendte selvangivelsen.

Det vil lønne seg å betale restskatten nå om du har penger på konto. Gjeldsrenta er alltid høyere enn innskuddsrenta.

 

Kilde: Skatteetaten