Landbruk, Nyheter, Vekstra

Billigere drivstoff!

Billigere drivstoffEtter at rabattavtalen med Shell gikk ut, har AgriKjøp dratt i land nye rabattavtaler med Statoil og Esso, noe som resulterer i enda bedre drivstoffrabatter enn tidligere.

For å få AgriCard må man ha et organisasjonsnummer og være medlem i Norges Bondelag, Felleskjøpet, Norges Bygdeungdomslag, Norges Bygdekvinnelag, andelseier i Norges Skogeierforbund eller ansatt i en bedrift tilknyttet Norsk Landbrukssamvirke. (Kilde: www.agrol.no) Les mer om rabattene på www.agricard.no