plant in hands - grass backgroundNorsk økonomi må utnytte de muligheter som ligger i de grønne næringene, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, som mener det ligger an til millionindustri. I et intervju med Landbruk.no sier Hedstein at norsk landbruk har noen unike fortrinn som gjør oss helt unike i verdenssammenheng: -Blant annet vår høye standard på plante- og dyrehelse. Vi bruker minst sprøytemidler på frukt og grønt i Europa. I tillegg er vi det mest restriktive landet på bruk av antibiotika til husdyr. Dette gjør oss i stand til å levere tryggere og mer bærekraftig mat slik som forbrukerne etterspør. Fra avfall til millionindustri Det er flere eksempler på at det kan være svært lønnsomt å tenke nytt og utnytte landbrukets ressurser bedre. Hedstein mener at Norge bør utnytte fornybare ressurser til fulle, slik som andre land gjør, blant annen innenfor farmasi: – Råstoff som i dag har liten eller ingen verdi må få høy verdi i fremtiden. Fordi plante- og dyrehelsen i norsk landbruk er så god, så gir det mange unike muligheter. Norske dyr og planter er råstoff i verdensklasse. Mange land satser hardt på å bruke fornybare ressurser til å lage produkter innen medisin, kosmetikk og næringsmiddelindustri, forklarer han. Eggeskall, kyllingbein og grisegener I et prosjekt sammen med Felleskjøpet Agri og Nortura, har Norilia investert i en testfabrikk som skal proteinhydrolysat fra kyllingbein. Testfabrikken ligger vegg i vegg med Norturas slakteri der det slaktes tolv tusen tonn kylling i året. Administrerende direktør i Nortura, Arne Kristian Kolberg, sier til Landbruk.no at det er et viktig steg i å skape verdier fra bioøkonomien i Norge. – Det handler om å ta et råstoff som det er lav verdi på og skape det om til produkter med høy verdi. Han ser ikke bort i fra at produktet på sikt kan brukes som ernæringstilskudd i menneskemat. På Hamar skjer det spennende ting hos de norske avlsselskapene Norsvin, Geno og Tyr. De eksporterer husdyrgener for mange milliarder kroner i året.  – Mer offensiv, nytenkende og endringsvillig kan man vel ikke bli, sier Hedstein. Innovasjon og forskning er fremtiden I likhet med utviklingen for vannkraft og olje, bør myndigheter og næringsliv nå legge seg i selen for å utnytte mulighetene, mener Hedstein. – Alt ligger til rette for at norsk velstand fortsatt kan tuftes på bioøkonomien. Vi har tilgang på naturressurser, kompetanse og kapital som gir unike muligheter. Det er den biologiske råvaren som er kjernen i den nye bioøkonomien, og landbruket besitter både råvaren og kompetansen i den den fastlandsbaserte delen av norsk bioøkonomi, avslutter han. Regjeringen vil satse I en helt ny bioøkonomistrategi som ble presentert 29. november viser regjeringen at de ønsker å legge til rette for både forskning og nytekning. Flere departementer står bak regjeringens strategi. Helt konkret vil regjeringen fra neste år bruke 50 millioner kroner på forskning og sette i gang to testsentre. Det skal også etableres et investeringsselskap for støtte til klimavennlig teknologi, og låneordningen i Innovasjon Norge skal styrkes med 300 millioner kroner. – Rike naturressurser og høy kompetanse gir oss konkurransefortrinn i overgangen til lavutslippssamfunnet. Regjeringen legger til rette både for omstilling av tradisjonell industri og utvikling av helt nye næringer, sier næringsminister Monica Mæland (H) til NTB. Les om regjeringens nye strategi for bioøkonomi. Kilde: Landbruk.no, NTB