Bygg som skal selgesDet har hersket en viss usikkerhet rundt boligprisene nå gjennom sommeren. På tross av tøffere økonomiske tider blant annet på grunn av nedgang i oljesektoren, hadde boligprisene en overraskende sterk stigning på 1% (sesongjustert) i juni. Gjennom juli var prisene 1,1% ned sammenliknet med foregående måned, og ned 0,3% sesongjustert.

DNT Finans skriver at dette er første gang siden høsten 2013 at det er både nominell og sesongjustert prisnedgang. Mange tar dette som et tegn på at det spådde fallet i boligprisene er nært forestående, mens andre tror boligprisene vil fortsette å holde seg stabile. I følge Hegnar Online skriver DNB Markets i en rapport som er offentliggjort 19. august at de tror boligprisene vil holde seg stabile, og at vi ikke vil se noen nedgang å snakke om før i 2017.

Lav oljepris, svak krone, lav rente og et visst press på boligmarkedet i sentrale deler av Østlandsområdet nevnes som hovedårsaker til at DNB tror boligprisene vil holde seg en stund til. Vi har nå kommet så langt i 2015 at analytikerne mener vi vil se en vekst på ca 5% i boligprisene for inneværende år. Videre spår analytikerne at vi vil få en utflating, men at vi vil ha en prisvekst også i 2016 på rundt 2,5%.

Utviklingen i boligprisene har direkte innvirkning på hva Norges Bank velger å gjøre med styringsrenten. Derfor følges utviklingen nøye. Analytiker Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets er en av de som etter prisnedgangen i juli mener at det taler for et rentekutt når Norges Bank skal gjøre opp status i september. Spådomskunst har alltid vært en vanskelig øvelse. Har de rett, de som tror at nedgangen i boligprisene har startet nå, eller har vi fortsatt et par år på oss slik DNB Markets tror? Den som lever får se – og i første omgang får vi se hva som skjer med styringsrenten.