Norges lover m klubbeDen siste tiden har det vært høyt fokus på at fjerning av arveavgiften og endring i regler for avskrivning med negative skattemessige konsekvenser for landbruket. Imidlertid har det kommet dårlig frem at endringene vil få de samme konsekvensene også for andre enkeltpersonforetak (ENK). Enhver overdragelse av næringsvirksomhet organisert som enkeltpersonforetak (ikke bare landbruk) berøres av de nye bestemmelsene.

De faktiske forhold ved den enkelte overdragelse vil være meget forskjellige, derfor er det vanskelig å si noe generelt om hvordan regelendringene vil slå ut. Ta kontakt med oss i Vekstra hvis du trenger råd og veiledning i denne forbindelse.

Som følge av budsjettforliket mellom regjeringen og samarbeidspartiene kommer det også andre skatte- og avgiftsendringer. Av de viktigste endringene kan vi nevne:

  • Skatteklasse 2 beholdes, men fradragssatsen senkes til kr 72.000,-
  • Fradragssatsen for gaver til frivillige/ideelle organisasjoner heves til kr 16.800,-
  • Det innføres fritak for mva på leasing av el-bil og kjøp av batterier til el-bil

Noen av konsekvensene ved regelendringene skal utredes og vurderes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som kommer til våren. Spesielt vil det være endringene som medfører skattemessige ulemper for ENK og landbruk som skal under lupen.