Interior Design Partners WorkingUnderdirektør Øyvind Vågan ved Foretaksregisteret opplyser at du nå kan sende nesten alle meldinger om registrering elektronisk. Men du må gjøre det nå om du ønsker at registreringen skal skje før årsskiftet.

– Å sende meldinger og registreringer elektronisk er både enklere, raskere og billigere. Det meste kan nå sendes inn elektronisk via Altinn, sier Vågan. – Elektronisk innsendte meldinger har den korteste saksbehandlingstiden, påpeker han.

Før 20. oktober
– Jo tidligere du sender inn meldingen, dess større er muligheten for at registreringen er gjort innen årsskiftet, sier underdirektør Vågan.
– For raskere saksbehandling og enklere signeringskrav oppfordrer vi til at samordnet registermelding sendes inn elektronisk via Altinn. Dette gjelder også meldinger om fusjon, fisjon, nedsettelse av aksjekapital og melding om avvikling, som må være mottatt hos oss før 20. oktober, fortsetter han.
– Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 10. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Frist for innsending på papir: 1. oktober
– Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger på papirblankett som kommer til Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2014, opplyser Vågan.
– Må du allikevel sende inn meldingen på papir, bør vi ha mottatt beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 1. oktober.

Kilde: Foretaksregisteret