Dataflyt i landbruket er et felles system for landbruksnæringa, som brukes i forbindelse med standardisering, formidling og styring av dataflyten for den enkelte bonde. Det vi konkret snakker om er dataformidling av:

  • Avregninger
  • Fakturaer
  • Bankrapport
  • Regnskapsfil
  • Husdyrstatus

Dataene formidles mellom deg som bonde, og dine varemottakere, leverandører, regnskapsfører, rådgivere, bankene og NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Landbrukets Dataflyt SA eies av følgende parter: Det er i dag ca. 9.600 bønder som er med i Dataflyt i landbruket. Kontakt regnskapsføreren din hvis du ikke er registrert i Dataflyt i Landbruket. Via standardisering og delingen av data bidrar Dataflyt i Landbruket til effektivisering og bedre beslutningsstøtte for den enkelte bonde og landbruksnæringa samlet. Den enkelte bonde styrer tilgangen til sine data gjennom samtykkeløsningen i Dataflyt, og bondens samarbeidspartnere sender gjennom Dataflyt ulike data på vegne av bonden. Systemet gir et viktig bidrag for digitalisering av regnskapsføringa i landbruket, og gir grunnlag for å utvikle rådgivningstjenesten. Hvilken nytte gir Dataflyt for den enkelte bonde og landbruksnæringa? Dataflyt bidrar til en enklere hverdag for deg som bonde. Det blir lettere for deg å ta beslutninger om drift og økonomi gjennom regnskap, rådgiving og forskning. I tillegg får du følgende fordeler:

  • Avregninger og fakturaer lastes rett inn i regnskapet ferdig kontert med en mengde data man kan analysere
  • Regnskap kan sendes effektivt til rådgiver og bank
  • Husdyrstatus med markedsverdi på det enkelte dyr kan hentes ut fra Kukontrollen
  • Både du og regnskapsføreren din får redusert papirarbeid og effektivisert regnskapsføring

Systemet gir grunnlag for utvikling av bedre rådgivningstilbud. Varemottakere og fakturautstedere kan redusere sine kostnader knyttet til avregning og fakturering. Systemet gir også grunnlag for ny og bedre forskning og bedre tallgrunnlag f.eks. til bruk i jordbruksforhandlingene. Dataflyt i landbruket gir nytteverdi både for den enkelte bonde og for bondens samarbeidspartnere. Ved å delta i Dataflyt i landbruket bidrar du også til en mer effektiv datautveksling og et bedre beslutningsgrunnlag for en samlet landbruksnæring. Hvordan utnytte Duett sammen med Dataflyt i landbruket? Som kunde i Vekstra vil du kunne kombinere Dataflyt i Landbruket med Duett MinSide.  Du kan da digitalisere store deler av den informasjonen som i dag går på papir, noe som effektiviserer og gir bedre oversikt. Mer om Duett MinSide klikk her.