Vekstra er som de fleste andre opptatt av datasikkerhet. Vi kjøper drift av våre IT-tjenester av Duett og lener oss på deres kompetanse når det kommer til datasikkerhet. 
Å sende personopplysninger på en sikker måte er et annet område vi nå arbeider med. 
Duett sitt datasenter er sikret fysisk for innbrudd og skader slik at dataene vi lagrer ikke skal komme på avveie eller skades. Sikkerhetskopiering av dataene vi produserer for våre kunder kjøres først til disk i Duett sitt datasenter på Tynset og deretter kopieres disse dataene til en diskløsning i et datasenter i Oslo. Brannmurer sikrer løsningene, og det kjøres enten dedikerte linjer eller VPN-tunneler.
 
I tillegg til sikkerhetsforanstaltningene beskrevet ovenfor er vi i ferd med å få på plass et system for sikker sending av informasjon. Ved innføring av ny personvernlov ble vi minnet på at sending av informasjon gjennom epost ikke er ansett som sikker sending. Vi er nå nøye med at inneholder informasjonen vi sender personopplysninger, finner vi andre løsninger for å sende ut informasjonen i påventa av et sikkert system.