Foto: freedigitalphotos.netI 2013 ble over 70 prosent av meldingene til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret sendt inn elektronisk gjennom Samordnet registermelding i Altinn. Og digital melding gir raskt digitalt svar: Nå vil brukerne få melding om vedtak i sin meldingsboks i Altinn innen en time etter at vedtaket er fattet.

Enhetsregisteret og Foretaksregisteret mottok 350 000 elektroniske meldinger i fjor, et tall de mener vil øke ytterligere. Forenklingen av kommunikasjonen har ført til langt høyere effektivitet enn da vedtakene ble sendt i posten. Da kunne det ta flere dager før kundene fikk svar. Nå vil innsenderen bli varslet om at vedtaket er tilgjengelig i Altinn på SMS eller e-post etter eget valg. Og er det ikke åpnet innen syv dager, får vedkommende en påminnelse. Dessuten vil det komme en kopi av vedtaket i enhetens meldingsboks hos Altinn, noe som er nytt av året.

– Når vedtak, firmaattest og registerutskrift nå sendes elektronisk, slutter vi å sende dem i posten. Da er det viktig å merke seg at den elektroniske firmaattesten er en fullverdig attest, sier avdelingsdirektør Ketil Ingebrigtsen ved Næringsavdelingen. – Dette er et betydelig bidrag til å få en bedre og mer effektiv samhandling mellom næringslivet og forvaltningen, og vil gi større økonomisk trygghet og høyere verdiskapning.

Dette er et langt og viktig skritt i digitaliseringen og forenklingen av kommunikasjonen mellom det offentlige og næringslivet.

Dette representerer både fornying, forenkling og forbedring.