NAV vil bort fra papirmølla og er godt i gang med digitaliseringen av både sykemeldinger og sykefraværsoppfølging. Fra høsten av vil all dokumentasjon og planlegging dermed kunne gjøres digitalt. Det går bort mye tid til å sende papirblanketter mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV, og det brukes også mye tid på å lete etter blankettene hos alle involverte parter. Dette ønsker NAV å endre og er derfor i gang med å lage en digital rutine som nå gradvis blir innført hos alle parter. Du finner den hos Altinn Allerede i dag vil en arbeidstaker som blir sykmeldt fra en lege/behandler kunne få sykmeldingen elektronisk. Arbeidstakeren må likevel enn så lenge be legen om papirkopi av sykmeldingen. Men fra 1. oktober skal også denne blanketten kunne leveres elektronisk fra arbeidstaker, og man vil da ikke lengre ha behov for sykmeldingen på papir. Er du usikker på hvor sykemeldingen fra en ansatt befinner seg, kan det tenkes den er levert digitalt. Sjekk derfor innboksen i Altinn.

Den nye digitaliseringen vil gjøre arbeidet med sykefraværsoppfølgingen lettere, også fordi den vil gi et felles verktøy hvor informasjonsflyten vil  lette arbeidet med tilrettelegging på arbeidsplassen.