Vekstra Hadeland Regnskaps ansatte er nå de lykkelige eiere av sitt eget AS, med kontorer på Brandbu og Lunner. Selv om alle prosesser enda ikke er avsluttet, er de 14 medeierne svært fornøyd med løsningen. 

Det var da redaktøren for Vekstra sine facebooksider skulle belønne Tone Dahlen (35) med et velfylt påskeegg i anledning positiv aktivitet på nevnte sosiale media, at hun fikk nyss om denne positive nyheten. Daglig leder, Edvard Alm, ble dermed tilkalt for å svare på spørsmål og dele gleden over påskeegg. Mens Tone fordøyde overraskelsen over egget, fortalte sjefen sjøl om bakgrunnen for oppkjøpet.
– Vi kom til et punkt der vi måtte bestemme oss for om vi skulle omdanne til et SA(Samvirkeforetak), eller få med våre egne ansatte og danne et AS(Aksjeselskap). De ansatte var egentlig ikke i tvil: Et AS ville gi stor eierfølelse og ekstra drivkraft i hverdagen.
Vekstra Hadeland, med kontorer på Brandbu og Lunner, har ekspandert veldig de siste ti årene. At de ansatte nå er aksjeeiere gir ekstra motivasjon:
– Vi opplever større samhold når vi alle har fokus på å utvikle selskapet, sier Edvard. Tone er enig: – Det er en flott måte å ta vare på medarbeiderne sine på. Vi har medbestemmelsesrett og er med på å påvirke selskapets fremtid. Og så liker vi at det vi driver med er både lønnsomt for kundene – og oss! At Tone fikk belønning for god aktivitet på facebook, er daglig leder ikke overrasket over.

-Jeg ser jo at det blir viktigere og viktigere å være med på sosiale arenaer, det er der kundene våre er, smiler han. – Utfordringen er kunnskap om hvordan man tar disse mediene i bruk, og å finne tiden til å prioritere det.