FreeDigitalPhotos.net

Ønsker du deg noen sårt tiltrengte feriedager i romjula? Da kan du be om å få ta ut noen av neste års feriedager på forskudd.

Det er bestemmelser i Ferieloven som gir anledning til å avtale å ta ut noen dager av neste års ferie på forskudd. Har man brukt opp den ferien man har krav på, så kan det altså avtales særskilt at inntil 12 dager tas ut på forskuddSiden lørdager regnes som virkedager, innebærer det faktisk at man kan ta ut hele to uker i forskudd på ferie. Dette må etter loven avtales skriftlig. Men hverken arbeidsgiver eller arbeidstaker kan kreve å gjennomføre forskuddsferie – avtalen skjer gjennom dialog og felles enighet mellom de to.

De aller fleste norske arbeidstakere har i dag 5 ukers ferie, eller 6 uker dersom man er over 60 år. 4 uker og 1 dag er lovfestet gjennom ferieloven, resten er avtalefestet.

Feriepenger
Men hvordan blir det da med feriepenger? Dette er ikke regulert i ferieloven og er dermed opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å bestemme. De fleste foretrekker at forskuddsbetaling av feriepenger trekkes fra den ordinære feriepengeutbetalingen påfølgende år. For en arbeidstaker med fast månedslønn vil det være mest naturlig at lønnen løper som normalt når forskuddsferien tas ut- også gjøres trekket i juni neste år som normalt. Merk: Dersom arbeidstaker slutter i jobben i løpet av året, kan beløpet avregnes i sluttoppgjøret.

Vær ute i god tid
Uansett, det lønner seg å være ute i god tid om man ønsker mer ferie enn det man i utgangspunktet har avtalefestet. Som arbeidsgiver bør man opplyse om muligheten til å ta ut forskuddsferie i jula, om det er noe som kan gagne bedriften. Ønsker du mer informasjon om dette, ta kontakt med din regnskapsfører!

Kilde: Ferieloven, Infotjenester