Finansdepartementet har i november i år fastsatt forskrift om frivillig prøveordning for elektronisk skattekort i 2013. Tjenesten skal være tilgjengelig fra desember 2012.

I overgangsåret 2013 vil Skatteetaten sende ut skattekort på papir som i dag, og de ansatte må levere skattekortet til sin arbeidsgiver. Elektronisk skattekort innføres som en frivillig prøveordning for arbeidsgivere i 2013, og for alle i 2014. Arbeidsgiver som deltar i prøveordningen skal behandle de ansattes skattekort på samme måte som før, men slipper å oppdatere lønnssystemet manuelt når en ansatt har endret skattekort eller ved nyansettelser.

Må tilpasse lønnssystemet før 2014
Før en arbeidsgiver/regnskapsfører skal kunne bestille elektronisk skattekort må lønnssystemet være tilpasset den nye ordningen. Bestilling av elektronisk skattekort kan gjøres på ulike måter, og vil variere med hvilket lønnssystem man. Den som leverer lønnssystemet vil ha relevant informasjon om hvordan disse tilpasningene skal gjøres.

Tar bare en virkedag
Skattekontorene blir pliktige til å utstede skattekort og gjøre dem tilgjengelige for arbeidsgiverne elektronisk, mens skatteyters plikt til å levere skattekort til arbeidsgiver oppheves. Den nye ordningen tar sikte på å være mer effektiv: Etter å ha bestilt skattekort hos Altinn vil det normalt sett kun gå en virkedag. Når skatteopplysningene er klare, vil man så få beskjed på e-post eller via SMS.

Mer fra regjeringen.no:

Forskrift om frivillig prøveordning for elektronisk skattekort

 

Kilde: Revisorforeningen