Skattekort blir elektroniske fra 2013Som nevnt i et par tidligere nyhetsbrev blir ordningen med elektroniske skattekort innført som obligatorisk ordning fra 2014. Hvis du som arbeidsgiver er usikker på hvordan du skal forholde deg til dette kan du ta kontakt med oss i Vekstra. Vi hjelper deg mer enn gjerne hvis det er noe du lurer på.

Enklere for begge parter
I all hovedsak vil den nye ordningen gjøre det enklere både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Skatteetaten vil ikke lenger sende ut skattekort direkte til arbeidstaker. Dermed blir det opp til arbeidsgiver å hente ut elektroniske skattekort for sine ansatte innen første lønnskjøring i 2014.
Som arbeidstaker er du selv pliktig til å gjøre eventuelle endringer i skattekortet. Når det skjer vil det gå automatisk melding til arbeidsgiver, og arbeidsgiver vil alltid ha tilgang til det nyeste skattekortet.
Som arbeidsgiver vil du ikke lenger være pliktig å oppbevare skattekortet på papir.

Obligatorisk etter prøveordning i 2013
Elektroniske skattekort ble besluttet innført i 2012, med 2013 som et frivillig prøveår.
I 2012 ble det anslått at norske arbeidsgivere samlet ville spare ca 500 millioner kroner i året når ordningen med elektronisk innrapportering er på plass.

Les mer om elektroniske skattekort på Altinn sine sider

Les mer om elektroniske skattekort på skatteetaten.no