KyrFra 2015 kan avløsertilskudd dekke utgifter til kjøp av tjenester fra andre foretak. Det er kun arbeidsgodtgjøringen som godkjennes,  og dette må selvsagt spesifiseres og dokumenteres med faktura og bankbilag.

Type avløsertjenester som vil kunne godkjennes som grunnlag for avløsertilskudd er, som Landbruksdirektoratet skriver i presisering av 23.11.2015, arbeidsoppgaver det ikke er uvanlig at jordbruker selv utfører:

  • Saueklipping, klauvskjæring, vedlikehold av driftsbygning i form av for eksempel maling eller snekkerarbeid, rundballepressing, jordarbeiding, spredning av husdyrgjødsel, gjerdehold, beiterydding og frakt av dyr til og fra beite.

Det gis ikke tilskudd for utgifter til for eksempel:

  • Dyrlege, rørlegger, elektriker, bilmekaniker, regnskapsføring, rådgivning fra husdyrkontrollen, drektighets- eller husdyrkontroll.

Samdrifter innen husdyrproduksjon har tidligere hatt muligheten til å søke avløsertilskudd ferie og fritid selv uten å dokumentere utgifter til avløser. Fra 2015 er det ikke skille mellom de ulike foretakene slik at samdriftene også må dokumentere avløserutgifter på lik linje som enkeltpersonforetak. Samdrifter kan ikke søke avløsertilskudd med dokumentasjon fra personer som er deltaker eller ektefelle/samboer av deltaker i samdrifta.

Vi minner også om at avløsertilskuddet kun gis til foretak som har husdyrhold. Tilskuddet kan ikke overstige faktiske utgifter til avløsning. Avløsningen kan ikke være utført av person som:

  • Har næringsinntekt fra foretaket
  • Er ektefelle eller samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket
  • Er under 15 år