SauForslag til endring i seterforskriften kan resultere i at det ikke lenger er nødvendig å ha egne dyr som beiter eller fores med gress fra setre.

Så lenge setra høstes som del av den bruksberettigede eiendoms vanlige jordbruksproduksjon, foreslår departementet at frifallsperioden på 20 år ikke skal begynne å løpe, i følge forslaget til endring som nå er ute på høring fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). Høringssaken har svarfrist 1.oktober.

Les hele saken på Norges bondelag sine sider her