Foto SticosSom et ledd i den pågående digitaliseringsprosessen har Enhetsregisteret bestemt seg for å droppe utsendingen av brev nummer to ved nyregistrering. 

De sier: «Enhetsregisteret sender ut brev med registerutskrift til innsender som viser at enheten er registrert. Noen dager senere får innsender et nytt brev med opplysninger om at vi bl.a. har registrert opplysninger om næringskode ut fra den aktiviteten enheten utøver.Fra 1. juli 2013 sender ikke lenger Enhetsregisteret ut brev nummer to. Enheten har gratis tilgang til oppdatert registerutskrift via tjenesten Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene i Altinn eller via oppslagstjenesten Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret på brreg.no.»

(Kilde: www.brreg.no)