Med de nye reglene og lavere investeringskrav har mange nå valgt å gå fra Enkeltpersonsforetak (ENK) til å etablere Aksjeselskap (AS). Men er det egentlig så fordelaktig? Det er fordelaktig for myndighetene – såpass vet vi. Og for deg?

Å sette seg inn i detaljene rundt det man begir seg ut på når man velger selskapsform er ikke bare viktig for deg og din økonomiske framtid – det er din plikt som myndig voksen person og deltaker i samfunnet. Skal du starte en bedrift, bør du ha en formening om ansvarsforhold, lønnsomhet og risiko. Å ta kontakt med et regnskapsbyrå som gir deg gode råd og konstruktiv veiledning er noe av det smarteste du kan gjøre. Her finner du en kort og enkel oversikt over de største forskjellene mellom ENK og AS, som er de selskapsformene flest velger. Oversikten kan være et godt utgangspunkt for å stille de rette spørsmålene til din regnskapsfører.

Risiko er en avgjørende faktor
Vi mener at det mest utslagsgivende for om du bør velge AS eller ENK bør være graden av risiko. Og risiko kan bety forskjellige ting. For mange er sikkerhet i forhold til sykdom og arbeidsledighet viktig, for andre er det viktigere med penger på bunnlinja.

Enkeltpersonsforetak:
– Lett å registrere.
– Fleksibelt og mindre byråkrati enn AS
– Ingen krav om kapitalinnskudd
– Man er personlig ansvarlig for all gjeld og alle forpliktelser
– Man betaler forskuddsskatt fire ganger i året
– Revisorplikt KUN dersom driftsinntektene overstiger fem millioner i året
– Ingen krav på dagpenger, det vil si trygd ved arbeidsledighet
– Ikke rett på minstefradrag i lønnsinntekt
– Ikke rett til statens satser for kost og losji – må ta vare på kvitteringer
– Rett til 65 % av sykepengegrunnlaget fra dag 17 om man blir syk, dersom man ikke har forsikring. Du må dekke de første 16 dagene selv. MERK: Reglene her er omfattende og innfløkte, forsikring anbefales. Les mer om reglementet hos NAV

Dersom du ønsker å skape din egen arbeidsplass, uten å gjøre de store investeringene eller tar stor personlig risiko er absolutt ENK noe for deg. Har du planer om utvidelse og vekst bør du tenke deg om. Likevel, med de nye reglene er det en enkel sak å omdanne selskapet ditt til et skattefritt AS om ting skulle utvikle seg.

Slik stifter du et ENK

Aksjeselskap:
– mer byråkrati både ved stiftelse og avvikling
– Begrenset ansvar – man hefter kun for aksjekapital
– Krav til egenkapital på minimum 30 000 kr, men kapitalen bør stå i forhold til omfang og risiko, ifølge aksjeloven. Man kan bruke av kapitalen til omkostninger ved stiftelse
– Ikke krav til revisor hvis foretaket ikke har flere enn 10 ansatte, en årlig driftsinntekt på under 5 millioner OG balansesum på under 20 millioner kroner
– Krav til revisor hvis ovennevnte punkter ikke oppfylles
– Rett til dagpenger ved minimum 50 % redusert arbeidstid
– Ved sykdom har du krav på 100 % av sykepengegrunnlaget, etter 16 dager. Men driver du AS’et selv, må du som i ENK, betale de første 16 dagene fra egen lomme
– Må betale arbeidsgiveravgift på 14, 1 % og nedover for det som blir utbetalt i lønn, avhengig av hvilken sone i landet hovedkontoret ligger
– Skatt på egen lønnsinntekt som ansatt i eget AS
– Rett på minstefradraget i lønnsinntekt
– Bruk av statens satser ved kost og losji ved reiser

Slik stifter du AS/aksjeselskap

Konklusjon
Det kan altså være både enkelt og lønnsomt å starte med å etablere et enkeltpersonsforetak, og se an behovet for å endre til et AS etter hvert som du ser hvordan ting utvikler seg. Ta uansett kontakt med en flink regnskapsfører som kan gi deg nyttig informasjon underveis – det vil du uansett ikke angre på.