RegnemaskinEnkeltpersonforetak har etter regnskapsloven begrenset regnskapsplikt, men må likevel levere vanlig næringsoppgave. Oppgaven må være basert på et regnskapsopplegg med tilhørende dokumentasjon som oppfyller lovens strenge krav. Her er noen gode tips til hva du bør fokusere på.

Enkeltpersonforetak har begrenset regnskapsplikt så lenge de ikke har salgsinntekt over 70 millioner kroner, eiendeler i næringen på minst 20 millioner kroner eller flere enn 50 ansatte. De trenger ikke utarbeide et eget årsregnskap. Det er nok at de leverer vanlig næringsoppgave ved ligningen. Men det er minimumskrav å ta hensyn til:

Krav til bilag
Når du går gjennom bilagene, sjekk at de inneholder denne dokumentasjonen:

  • dato for utstedelse
  • navn og adresse til både selger og kjøper, evnt kundenummer og lign.
  • beskrivelse og mengde
  • tidspunkt og sted for levering
  • sum og betalingsforfall
  • avgifter knyttet til transaksjonen

Merk: Ved kontantsalg trenger ikke forbrukers navn og adresse stå på bilaget.

Hold orden – hele tiden!
Har du bilagene sjekket, ordnet etter dato og ellers i orden, kan du spare deg selv og regnskapsføreren din (som du jo betaler for) mye tid og arbeid.

Noen huskeregler:
– Hvis en faktura henviser til underbilag, skal disse ligge ved regnskapet.
– Kravet om at ethvert bilag skal gi en klar beskrivelse av varen eller tjenesten.
– Er et bilag er mangelfullt og det er vanskelig å skaffe annen dokumentasjon, da kan du fylle ut et eget bilag som du legger ved, for å gi relevante opplysninger.
– Sett regnskapsbilagene fortløpende inn i en ringperm – ikke la dem ligg på pulten – eller i en lomme et sted.

Føre eget regnskap?
Mange næringsdrivende prøver å føre regnskapene selv for å spare penger og flere oppdager nok at regnskapsreglene er så vanskelige at det går med uforholdsmessig mye tid. Tid som heller kunne ha vært brukt til virksomhetens beste. Det er derfor en god investering å ta kontakt med et regnskapsbyrå for å få et pristilbud på slike tjenester. De færreste har tid, kompetanse og forutsetninger til å drive med regnskapsarbeid.  Men selv om du lar andre ta seg av denne jobben, ikke bli passiv i forhold til eget regnskap. Sørg for å skaffe deg en regnskapsfører som skjønner at du ønsker å holde deg orientert!

Kilde: Risangers e-bok ØKONOMIFALLGRUBER I EGEN NÆRING