DeltidsansattDet er en myte at det ikke skal gå an å si opp en arbeidstaker som utfører mangelfullt arbeid. Men for at oppsigelsen skal være gyldig, må den ha det som arbeidsmiljøloven omtaler som saklig grunn.

Oppfyller ikke stillingskrav
Mangelfulle arbeidsprestasjoner kan bety at arbeidstakeren ikke oppfyller kravene som den aktuelle stillingen krever. Arbeidsgiveren må her gjøre en helhetsvurdering i forhold til arbeidsavtalen og hvilke forventninger som ligger i denne i forhold til arbeidstempo og prestasjoner. Hvor går grensen? Det er for eksempel ikke nok at arbeidstaker ikke var så flink som arbeidsgiver trodde. Dessuten så må arbeidsgiver akseptere at arbeidstakernes prestasjoner kan variere. Dersom prestasjonene ligger innenfor det som må anses som normalt, vil ikke arbeidsgiver ha oppsigelsesadgang. Her vil det i større grad være snakk om at arbeidstaker slurver, er likegyldig til arbeidet, ikke overholder tidsfrister og lignende.

Må få opplæring og oppfølging
En helhetsvurdering av arbeidsprestasjonene vil også kreve informasjon om arbeidsgiveren har gitt nødvendig opplæring slik at arbeidstakeren skal kunne fungere i stillingen. Har arbeidsgiver forsømt dette ansvaret, så kan domstolene gi arbeidstaker medhold i en tvist om sakligheten av en oppsigelse. Dette gjelder ikke dersom arbeidsgiver har søkt etter spesifikk erfaring og kompetanse som forutsetter at arbeidstaker gan tre direkte inn i stillingen uten opplæring.

Dokumentasjon er viktig
Arbeidsgiver har også plikt til å sørge for god oppfølging av arbeidstakeren i form av tydeliggjøring av forventninger og arbeidsoppgaver, for eksempel gjennom en oppstartsamtale og jevnlig utførte oppfølgingssamtaler, slik at arbeidstaker kan få mulighet til å korrigere sine prestasjoner. Skriftlig referat av slike samtaler er å anbefale av dokumentasjonshensyn. Om korrigeringer ikke skjer, anbefales det at arbeidstaker får en skriftlig advarsel. Dette dokumenterer en oppfølging av arbeidstaker på en ryddig måte, og det bidrar til å underrette arbeidstakeren om alvorligheten av forholdet – en oppsigelse bør aldri komme som en overraskelse.

Kilde: Infotjenester