HomepartyTerskelen er lav for å bli ansett som næringsvirksomhet om man driver utstrakt aktivitet med homeparties. Selv om man selv anser den som hobbyvirksomhet. Da er det skattepliktig.

Mange i full jobb har som inntektsgivende hobby å være salgskonsulent på homeparty. Det kan være produkter man lager selv eller kjøper inn og selger videre. Det er flere aktører som tilbyr lett-tjente penger ved å stille som salgskonsulent med produkter som leketøy for barn eller voksne, interiør, klær og sminke. Ikke bare tjener du penger på salget, du får også selv kjøpe produktene billigere enn det du selger dem videre. Fristende for mange, spesielt om man har et kjøpevillig og stort vennenettverk.

Grensen mellom hobby og virksomhet?
Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren sier at det ikke er en hovedregel at det er skattefritt, siden man driver med dette på fritiden utenfor ordinær jobb. Der er heller motsatt: – Det man tjener på homeparties vil som hovedregel være skattepliktig, sier han.
– Det viktigste kriteriet er om det er egnet til å gi overskudd. Det skal ikke bare gi et visst overskudd, men det må være et overskudd som dekker en rimelig forrentning eller lønn til eieren. I tillegg må det ha et visst omfang. Et par-tre homeparties i året kan bli ansett som hobbyvirksomhet, men man skal nok ikke så mye over det før det er å se på som næring, sier Øren.

Viktig å beregne overskudd
Om man blir tatt for ikke å rapportere inn inntekt fra homeparties, så vil man bli lignet for det overskuddet som man i utgangspunktet skulle beregnet. I tillegg risikerer man en tilleggsskatt på opp til 60 prosent fra skattemyndighetenes side. Så konsekvensene økonomisk sett er ganske store, sier Espen Øren i Infotjenester.

Må gjøre vurdering
Det er ingen fast grense på hvor mye man kan tjene på hobbyvirksomheten, før det blir skattepliktig. – Det må gjøres en objektiv vurdering av om det er å se på som næring eller hobby, avslutter Øren.

(Kilde: www.infotjenester.no)

Er du usikker på om din virksomhet er skattepliktig eller ikke? Ta kontakt med ditt lokale Vekstra-kontor for hjelp og veiledning.