samvirkeFinansdepartementet har slått fast at utdeling av etterbetaling til medlemmer i samvirkeforetak som ikke er omfattet av skatteloven § 10-50 skal behandles som utbytte.

Skatteloven § 10-50 lister opp disse samvirkeforetakene:

  • Forbrukersamvirke
  • Innkjøpsforetak som fordeler forutbestilte varer blant sine medlemmer
  • Foretak som utelukkende eller hovedsakelig
    • Kjøper inn råemner eller driftsmidler til bruk i jordbruk, skogbruk eller fiske
    • Forhandler produkter fra medlemmenes jordbruks-, skogbruks- eller fiskerivirksomhet, eller
    • Foredler produkter fra medlemmenes jordbruks- eller fiskerivirksomhet

Etterbetaling fra disse skal altså ikke utbyttebeskattes, mens utbetaling fra samvirkeforetak som ikke omfattes av  skattelovens § 10-50 skal utbyttebeskattes.

Tidligere har skatteetaten lagt til grunn at etterbetaling til medlemmer i samvirkeforetak som ikke omfattes av skattelovens § 10-50 har vært virksomhetsinntekt eller personinntekt når deltakelsen i samvirkeforetaket har vært knyttet til medlemmets næringsvirksomhet, og skattefri når den ikke har vært knyttet til virksomheten. Denne ligningspraksisen endres f.o.m. inntektsåret 2014 slik at utbetalingen vil følge reglene for utbyttebeskatning