Ferieavvikling og feriepengerI Norge er feriepenger en godtgjørelse en arbeidstaker opparbeider seg rett til gjennom kalenderåret forut for ferieåret – en prosentandel av lønn man har hatt. Retten til feriepenger er nedfelt i FerielovenDe fleste av oss får utbetalt feriepenger i mai eller juni.

Alle arbeidstakere har rett til feriepenger, unntatt selvstendige oppdragstakere, fordi de ikke regnes som arbeidstakere. Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn, så selv om man ikke har arbeidet i kalenderåret forut for ferieåret, kan man ta ut ferie – men da uten feriepenger.

Hvor mye får man i feriepenger?
Feriepengene utgjør 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år mottar 12,5 prosent. Arbeidstakere som omfattes av en tariffavtale som gir en femte ferieuke mottar 12 prosent (arbeidstakere over 60 år 14,3 prosent). Feriepengegrunnlaget er LØNN, ikke penger man har fått utbetalt for å dekke kost, losji eller reisepenger foregående år. Feriepengegrunnlaget er som regel spesifisert på lønnsslippen, og skal spesifiseres på lønns-og trekkoppgave..

Feriepengene utbetales vanligvis siste lønnsutbetaling før ferien eller i en bestemt måned, for eksempel juni.

Får man feriepenger hvis man har vært syk?
Svaret er ja, men utbetalingen fra arbeidsgiver begrenses til de første 16 dagene av sykemeldingsperioden om man har vært sykemeldt i en lengre periode. Etter dette utbetaler Folketrygden feriepenger av sykepenger, men kun for for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. Folketrygden utbetaler også feriepenger av fødselspenger eller adopsjonspenger for en begrenset periode.

Jeg har ferie til gode, hva med den?
Både arbeidsgiver og arbeidstaker er pliktig til/har rett til at ferien avvikles hvert år. Likevel kan det hende man ikke får tatt ut all ferien. Den kan da overføres til neste år. Er ferien ikke avviklet på grunn av sykdom eller permisjon finnes det andre regler, som du kan lese om HER. 

Feriepenger ved oppsigelse
Er ikke all ferie avviklet når du slutter i en jobb, må du passe på at lønnen for ikke avviklet ferie blir utbetalt.Du kan be om at pengene blir utbetalt sammen med siste lønnsutbetaling eller vente til ordinær feriepengeutbetaling. I en del tilfeller ønsker arbeidstaker å få betalt for den ferien som ikke er avviklet når ansettelsesforholdet avsluttes.

Fem ferieuker=høyere trekk gjennom hele året
Arbeidsgiver må trekke det beløpet som tilsvarer fem ukers lønn, slik at man kan få utbetalt vanlig lønn i alle fem ferieukene.

(Kilde: Arbeidstilsynet)

Ønsker du mer informasjon om feriepenger og ferie generelt kan du lese mer her: