AOrdning_MTDet er arbeidstakers ansvar å sende inn de riktige opplysningene, selv om arbeidstakeren har et selvstendig ansvar for å kontrollere at opplysningene er riktige. Så blir det feil, kan det få skattemessige konsekvenser for arbeidsgiver.

Opplysningene arbeidsgiver gir i a­-meldingene er svært viktige for at arbeidstakeren skal få riktig skatt.  De legges blant annet til grunn ved likningen og skatteavregningen av arbeidstaker – hvis det ikke kommer inn andre opplysninger. Leverer man ikke a-meldinger, vil det som er trukket i skatt av arbeidstakerens inntekt ikke bli registrert på arbeidstakeren, og arbeidstakerens skatteoppgjør blir feil.

Kan få skjerpet tilleggsskatt
Konsekvensene av at arbeidsgiver ikke sender inn a-­meldinger, eller a-meldinger som er feil utfylt, er tilleggsskatt. Tilleggsskatten beregnes som hovedregel med 30 prosent av den skatten som er eller kunne vært unndratt. I alvorlige tilfeller blir tilleggsskatten skjerpet. Den totale tilleggsskatten blir da 45 eller 60 prosent.

Arbeidsgivere som oppdager at det er feil eller mangler i a­-meldingene som allerede er sendt inn, må snarest mulig korrigere opplysningene.

Er du usikker på hvordan du fyller inn a-meldingene? Ta kontakt med din regnskapsfører!

Kilde: Skatteetaten