Nå kan du følge oss på facebook. Dette er et ledd i en strategi for å bedre og styrke vår informasjonsflyt i ulike kanaler. På vår facebookside vil vi dele informasjon som både kan være nyttig og lærerik. Innholdsmessig vil vi by på en lett blanding:

  • Egenproduserte artikler fra vår hjemmeside
  • Informasjon fra skattemyndighetene
  • Tidsfrister for innleveringer og søknader
  • Nytt fra næringsliv
  • Oppdateringer av skatteregler
  • Økonomitips for private og næringsdrivende
  • Aktuelt fra nyhetsbildet

Følg Vekstra på facebook

Vi har ikke til intensjon å bruke facebook som reklamekanal. For oss er det spennende og viktig å ta i bruk de nye plattformene for informasjon, kommunikasjon og dialog. Slik kan vi gjøre oss bedre forberedt til å møte kravene fra et fremtidig marked. Det er ikke sikkert at facebook har samme dominerende posisjon om fem eller ti år. Men vi føler oss sikre på at sosiale medier i en eller annen form har kommet for å bli. Enten vi liker det eller ikke.

Bakgrunnen for vår facebook-satsning:
Jobbrelaterte aktiviteter blir i større og større grad digitalisert og «webifisert». Mer og mer kommunikasjon og interaksjon foregår på nett. Altinn som portal for elektronisk innlevering av blant annet selvangivelse har eksistert i mange år. Stat og kommune innfører krav om elektronisk faktura og dokumentflyt. Regnskapsgiganten Visma lanserer i disse dager sitt første fullverdige økonomi- og logistikkprogram i nettskyen.

Utviklingen går stadig går fortere. I USA har man begynt å prate om sosiale CRM-systemer (verktøy for kunderelasjonshåndtering). Dette betyr at vi om få år kan bli nødt til å forholde oss til administrative verktøy som fungerer slik som sosiale medier fungerer i dag. Det er også en åpenbar mulighet at sosiale funksjoner fra f.eks facebook integreres i allerede eksisterende applikasjoner og verktøy. Ved å være til stede på det mest brukte sosiale mediet i dag vil vi høste nyttige erfaringer som vi kan ta med oss inn i fremtiden. Om få år vil Vekstras kunder være såkalte «web natives» – altså «innfødte på internett». Skal vi få tak i dem må vi være til stede der de er. Nær 100% av nordmenn under 30 år oppgir at de har søkt etter en vare eller en tjeneste på nett de siste fire uker. Allerede i 2010 hadde halvparten av norske pensjonister bestilt en vare eller en tjeneste på nett.

Internettet er i ferd med å endre seg totalt som følge av sosiale medier. Vi snakker om at fremtidens nettsøk kommer til å bli mer sosiale. Det vil si at hele internettopplevelsen for den enkelte bruker er i ferd med å bli personalisert i større grad enn tidligere. Det man som enkeltperson er interessert i på facebook, twitter eller  Google+ vil være med på å bestemme hvilken informasjon man får opp når du søker etter noe på nett. Bedrifter og organisasjoner som ikke er til stede på de sosiale nettverkene vil med stor sannsynlighet havne i bakleksa hvis de kun baserer seg på statiske hjemmesideløsninger.