Hedemarken Regnskap AS, mottok nylig den interne Omstillingsprisen 2012 fra Regnskapsførerkjeden Vekstra, som de er franchisetager i. I begrunnelsen sto det blant annet: «Kontoret har på oppsiktsvekkende kort tid gått fra å være i en vanskelig situasjon til å oppnå gode resultater, og har stø kurs framover.» En person har vært spesielt viktig i prosessen.

Det var med bakgrunn som bilmekaniker, omsorgsarbeider og revisjon at Trond Brenden (45) etter et års betenkningstid ble ansatt hos Vekstra Hedemarken BA, nå Hedemarken Regnskap AS på Stange. Den registrerte revisoren og autoriserte regnskapsføreren hadde erfaring fra både kommunerevisjon og privat revisjon. Nå var motivasjonen klar: Å være en påvirkende og rådgivende faktor direkte inn i bedriftsmarkedet, med god nytte i sin utradisjonelle karrierebakgrunn.
– Nærmere folk, utdyper han. – Å få være med på å påvirke resultatet, legge konstruktive planer og sammen finne de virkelig gode løsningene, det var det jeg ville.
Da han ble ansatt som ordinær medarbeider opplevde han å gå fra en strukturert og målrettet organisasjonskultur til en kultur som var preget av resignasjon og rådvillhet. De første månedene var tunge. Han hadde hatt forventinger om å komme inn og gjøre en skikkelig jobb. I stedet opplevde han at ting ikke fungerte og at de ansatte lett tok til løsningen med «kos med misnøye» bak lukkede kontordører.

Mye å bevise
For en engasjert og fremadrettet mann som Trond tvang et ønske om endring seg frem, både på grunn av egen trivsel og fordi driften av regnskapskontoret så ut til å lede galt av sted. – Våren 2011 var preget av stor intern uro, forteller Trond. – Styret besluttet å nedbemanne. Jeg visste at det snart ville bli min tur siden jeg var en av de som ble ansatt sist. Vi måtte finne på noe. Løsningen ble å ta over. Sommeren 2011 etablerte derfor Egil Refsahl, Eivind Imislund og Trond et aksjeselskap og la inn bud om å få kjøpe Hedmarken Regnskapskontor på Stange og Blæstad. – Etter noen runder med forhandlinger fikk vi tilslaget og kjøpte selskapet relativt rimelig. Tok over både kundebase og forpliktelser – OG røde tall. Vi fikk mange reaksjoner og følte at vi hadde mye å bevise da selskapet endelig ble vårt!

Fra likvid «skvis» til penger i kassa
Oppkjøpet og omstillingsprosessen resulterte i en nedbemanning på cirka 3 årsverk. Trond, som nå var daglig leder, satte i gang med de prosessene han så sårt hadde savnet. Budsjetter ble gjennomgått, kundeporteføljer omstrukturert og nye strategier lagt.
– Målet var å få til framdrift, og det raskt. Fokus på effektivisering og bevissthet rundt egne rutiner var essensielt i tillegg til nedbemanning. Slik oppnådde vi faktisk å frigjøre tid der det tidligere hadde vært naturlig å erstatte ansatte som sluttet, forklarer Trond. Med ledig kapasitet kunne kontoret nå påta seg flere oppdrag og bruke tid til å selge inn tjenestene sine. DET er Trond svært fornøyd med i dag. – Vi opplever at vi har en svært god sammensetning av kompetanse. Både når det gjelder eiendomsskifter, landbruk og rådgivning i forhold til gründere som ønsker å starte sin egen bedrift. Kort sagt: Det vi leverer holder mål og vel så det. Da er det enkelt å selge inn tjenester selv om markedet er presset, smiler han.

Relasjonsbygging og rådgivning
Trond sier at de ansatte har vært med på en formidabel snuoperasjon. – Endringsprosesser i organisasjoner er nesten alltid smertefulle, men jeg opplever at de som er med oss nå, virkelig har stått på og tatt prosessen på alvor. Der det tidligere hersket misnøye og resignasjon, dominerer nå engasjement og arbeidsglede: – Vi har bedre kontakt med kundene våre. Vi har blitt bedre på å følge opp hver enkelt medarbeider og den enkelte kunde. Målet vårt er at de skal oppleve noe mer enn bare å få en rapport på epost, forklarer han. – Dessuten kommer det opp mye viktig og relevant informasjon når vi tar oss tid til å ta en prat som ikke bare handler om den siste momskjøringa. Vi opplever nå at kundene tar oftere kontakt og stiller spørsmål, det har blitt en god trend både for oss og dem.

Ny teknologi er største utfordring
Trond og de to andre aksjeeierne har nå fått inn flere på eiersiden i selskapet. De tre deler nå 50 % av aksjene, mens de resterende 50 % er fordelt mellom åtte nye aksjeeiere. Alle er enige om en ting: De skal framover. Og framtiden er digital. – Bilagene skal bort fra kontorpulten og inn på datamaskinen. Kommune og stat krever fra sine leverandører at fakturaer kommer som E-faktura fra 2013, altså i digital versjon. Dette krever tilpasninger. Vi er allerede gode på dette, men det krever en omstilling i hodet til både medarbeidere og kunder, forklarer han.  – Nye ideer møter motstand, og vår jobb er å gjøre det så enkelt og smertefritt som mulig. Målet er å digitalisere alle bilag og gjøre flyten mellom kunde og regnskapskontor til en kontinuerlig prosess der kunden hele tiden har kontroll – og selv kan gå inn og sjekke status, med enkle sammendrag og kommentarer der det trengs.

Drømmer om flere gründere
Å klare å stå i spissen for en slik formidabel snuoperasjon som Trond og hans medarbeidere har gjennomført det siste året, gjør at engasjementet og motivasjonen til å være en kompetent rådgiver bare blir enda sterkere. De styrer mot millionoverskudd i 2012, noe som var helt utenkelig å forestille seg for kun kort tid siden. Og Trond tror at hans egen erfaring om lønnsomhet og effektivisering kan være svært verdifull for nye bedrifter.  Den fremsynte lederen ønsker seg nemlig flere etablerere i kundeporteføljen. – Her har vi virkelig mye å bidra med. Mye handler om realitetsorientering og strategisk planlegging i forhold til om en nyetablering faktisk har livets rett eller ikke. Jeg tror det kan være vanskelig å finne en like god samarbeidspartner på dette området som er så engasjerte på kundens vegne som vi er, sier han entusiastisk.