Mitarbeiter im Callcenter

Når det stiftes aksjeselskap, er aksjonærene som regel enige om det meste, og tenker kanskje ikke over at det kan oppstå uenigheter en gang i fremtiden. Men, som i alle sammenhenger der man skal samarbeide med andre, bør det akkurat derfor tas forholdsregler.

Ved flere enn én aksjonær, bør aksjonæravtale være en selvsagt ting å diskutere.

Den siste tiden har stiftelse av aksjeselskap blitt betydelig forenklet. Reduksjon i krav til aksjekapital på kun 30 000 og bortfall av krav om åpningsbalanse, blant andre ting. Det er lett å glemme å ta stilling til om man skal inngå en aksjonæravtale. Men det kan oppstå situasjoner der en slik avtale faktisk er redningen for eventuelle fremtidige uenigheter. En aksjonæravtale er en mulighet for aksjonærene til å avtale en del momenter i forkant. Et typisk eksempel vil være hva som skal skje hvis en aksjonær ønsker å selge hele eller deler av sin aksjepost. Et aksjeselskap der det er konflikter mellom aksjonærene kan fort miste handlekraft. Og i forhold til øvrige ansatte, kan det være avgjørende at en ansvarlig avtale er inngått.

Den som bistår selskapet med stiftelse har en viktig rolle å spille ved å informere stifterne om aksjonæravtaler, og hva som er fordelene. Det fins eksempler og maler på aksjonæravtaler, som det er mulig å ta utgangspunkt i. Når det er sagt, så er det er viktig at aksjonæravtalen tilpasses aksjonærenes ønsker, og at en ikke ukritisk benytter standardmaler. Her er noen momenter som kan være med i en slik avtale:

  • Forkjøpsrett og prising av aksjer
  • Føringer for hvor mye som tas som utbytte
  • Konkurranseforbud
  • Medsalgsrett

Rådgivere som bidrar med stiftelse av selskapet, har en viktig rolle å spille her. Sørg for å ta kontakt i god tid om du ønsker slik rådgivning!

Kilde: Sticos.no