Jordbruksforhandlingene 2014Årets krav fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag på vegne av jordnæringa er levert. Det tilsvarer 0,1 % av årets statsbudsjett, det vil si 965 millioner kroner. Det betyr magre 20 øre dagen for den jevne norske forbruker i økte matpriser.

Kravet, som ble levert på fredag, forutsetter en samlet prisøkning til bonden på 365 millioner kroner, noe som vil øke matbudsjettet til en gjennomsnittsforbruker med hele 73 kroner i året, mens bonden vil få 35 000 kroner per årsverk å rutte med. Nå er partene spent på hvordan kravet blir møtt. Staten vil komme med sitt tilbud 6. mai og forhandlingene skal være avsluttet innen vi heiser flaggene på nasjonaldagen.

Her kan du laste ned kravet i sin helhet

Kravet for høyt
Statens forhandlingsleder Leif Forsell sa på pressekonferansen etter overrekkelsen at han opplevde kravet som høyt. Bondelagsleder Nils T. Bjørke sier det er viktig å beholde og videreutvikle det positive særpreget ved det norske landbruket.
– Vi ønsker oss en framtidsretta matproduksjon i hele Norge, som gir trygge, gode og spennende råvarer i nærheten av der folk bor, sier Bjørke.

Se videointervju av Nils T. Bjørke her

Les mer om saken på sidene til Bondelaget.no