AS, Informasjon, Rådgivning, Skatt, Ukategorisert

Forskuddssatser for 2013

Skattedirektoratet har fastsatt forskuddssatser til bruk ved beregning av forskuddstrekk for 2013. Dette gjelder trekkfri kostgodtgjørelse, trekkfrie matpenger, trekkpliktige satser for fri kost og losji, samt satser for beregning av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil. Her finner du satsene som legges til grunn. Trekkfri kostgodtgjørelse – satser pr. døgn For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost): kr 295 For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost): kr 192 Matpenger (mat ved overtid) Forutsetter sammenhengende fravær fra hjemmet på minst 12 timer: kr 82 Fri kost og losji – satser pr. døgn Fritt opphold – kost og losji       kr 110 Fri kost – alle måltider               kr 80 Fri kost – to måltider                  kr 63 Fri kost – ett måltid                    kr 41 Fritt losji – ett eller delt rom       kr 30 Bilsatser – fordel ved privat bruk av firmabil Listepris                                     Tillegg  Til og med kr 275 700             30 % av listepris Over kr 275 700                        20 % av overskytende listepris For øvrig videreføres reglene om redusert listepris for biler som er eldre enn 3 år, for biler hvor yrkeskjøringen overstiger 40 000 km og for el-biler. Bilsatser – firmabil som faller utenfor standardreglene Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med 4000 km og annen privat kjøring etter en sats på kr 3,30 pr. km. For arbeidsreiser som overstiger 4000 km beregnes fordelen etter en sats på kr 1,50 pr. km. Bilsatser – firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 49 000 for inntektsåret 2013, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvor standardfordelen basert på listepris blir for høy eller for lav. Kilde: Skatteetaten