SauI forslaget til statsbudsjett følger regjeringen opp de signaler som ble gitt i revidert nasjonalbudsjett 2014 om endringer i skattereglene for landbruket.  Ytterligere endringer er varslet fra 2017.

De viktigste forslagene å merke seg for landbruket i forslag til statsbudsjett er:

  • Skatt ved salg av landbrukseiendom
  • Næringsbegrep for skogbruket
  • Tomtesalgsgevinster
  • Reinvestering ved brann og ulykke

Når det gjelder forslag om skatt på salg av eiendom slutter Vekstra seg til rådene fra Landkreditt som i korte trekk er:

  • Er dere allerede i gang med eierskifte så bør prosessen gjennomføres før nyttår.
  • Har dere satt i gang med tanke på å gjennomføre eierskifte i løpet av et par år bør dere raskt få en vurdering av de økonomiske konsekvenser før endelig beslutning tas.
  • Har dere ikke satt i gang noen prosess vil det antakelig være riktig å vente.

Ta en prat med regnskapskontoret i alle fall!

Forslag på skatt ved salg av landbrukseiendom kan du lese mer om på Landkreditt sine sider.

Øvrige tema er omtalt av Norges Bondelag.