Nye AS velger bort revisjonSkal du søke om fravalg av revisjon for ditt AS i 2013? Da kan det lønne seg å gjøre dette elektronisk via Samordnet registermelding i Altinn. Er søknaden innsendt innen 10. desember er det i følge Brønnøysundregistrene gode sjanser for at den er behandlet og at en beslutning foreligger innen nyttår.

Ellers er den generelle søknadsfristen 31.12.

For at et AS skal kunne velge vekk revisjon må følgende krav oppfylles:

  • Driftsinntektene er under 5 mill. kroner
  • Balansesummen er under 20 mill. kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk.

OBS: Hvis selskapet er morbedrift i konsern kan ikke revisjon velges vekk. Slike selskaper har revisjonsplikt uansett størrelse. Enkelte bransjer følger egne regler og må alltid ha revisor, som f.eks. advokater
Hvis årsregnskapet viser driftsinntekter, balansesum eller årsverk som overstiger terskelverdiene, inntrer revisjonsplikt for det påfølgende regnskapsåret.

Vedlegg til søknaden og elektronisk signering
Selskapets generalforsamling kan gi fullmakt til styret om å søke fravalg av revisjon. Videre må styret formelt beslutte å benytte seg av denne fullmakten. Derfor må protokoll fra både generalforsamling og styremøte vedlegges søknaden. Ved elektronisk søknad må disse kunne legges ved elektronisk, og søknaden må signeres elektronisk i Altinn.