Bjorn Aasen eierskifte odelPå tampen av 2013 var det mange som valgte å fremskynde overdragelse av gården. Årsaken til dette var regjeringens skatteendringer, blant annet som følge av fjerning av arveavgift. Vi har tidligere omtalt dette på våre nettsider, og det var forventet at mange bønder ville gi «litt ekstra gass» – og få overdragelsen i havn før årsskiftet. Bøndenes interesseorganisasjoner gikk høyt ut og kalte skatteendringen et «rent arbeidsuhell» fra Solberg-regjeringen.

Det er knyttet en viss spenning til om regjeringen vil gjøre noe med det uheldige utslaget for bøndene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Finansminister Jensen har ikke gitt noen lovnader i så måte, men bøndene mener det er helt urimelig at landbruket skal få denne ekstra skattebyrden. Hvor mange som faktisk fremskyndet overdragelsen før nyttår vites ikke.

Vi har sjekket med noen Vekstra-kontorer som har mange kunder fra primærnæringene. Alle kan melde om fremskyndede overdragelser, men kanskje ikke så mange som man hadde trodd på forhånd. Johan Huuse hos Vekstra Ringsaker har følgende kommentar til dette
– Inntjening i landbruk i dag ligger på et nivå som gjør at det er mer om å gjøre å utnytte jordbruksfradrag, og da betyr avskrivning mindre.

Bjørn Aasen forteller at Vekstra Nord-Øst har stor økning i antall forespørsler og antall gjennomførte eierskifter, på slutten av 2013. De har vært nødt til å prioritere eksisterende klienter, og har dessverre måtte sagt nei, til flere forespørsler om eierskifterådgivning. Aasen kan fortelle at økning på gjennomførte eierskifter er ca 75 %, sammenlignet med foregående år.

Eivind Imislund fra Vekstra Hedemarken Regnskap melder også om en merkbar økning Han anslår at økningen kan være noe sånt som 50% sammenliknet med foregående år. Fra Vestlandet melder Jan Ove Lotsberg også om flere fremskyndede overdragelser før årsskiftet.