Eivind B ImislundEivind B. Imislund er kyllingprodusent, økonomisk veileder og autorisert regnskapsfører.  Han er oppgitt over den retninga matproduksjon generelt og kyllingproduksjon spesielt ser ut til å ta. – Konsekvensene på lang sikt er svært alvorlige, sier han i et intervju med webredaksjonen hos Regnskapskjeden Vekstra.

Det er flere variabler i det fremtidsperspektivet han ser for seg som provoserer:
– Kvoteøkning, endrede rammebetingelser, reduserte subsidier og sentralisering. Det betyr ikke bare dårligere dyrevelferd, men også dårligere kvalitet, mener han. 

Rema 1000-kylling?
– Det er nok ikke alle som har klart for seg konsekvensene av den utviklingen vi nå ser konturene av, sier Imislund og peker på hvordan et potensielt framtidsscenario kan se ut om ganske få år.
– Det går mot en frihandelsavtale med USA og Canada for EU, som selvsagt vil få konsekvenser for oss gjennom EØS-avtalen. Avtalen vil føre til et langt større prispress på norsk matproduksjon enn det vi har i dag, noe som igjen vil føre til endrede rammebetingelser for bøndene. Dekningsbidraget reduseres, like mye jobb for oss som driver – bare mye mindre betalt. Transport til og fra bygdene koster også sitt, og da er sentralisering løsningen. Det kan tenkes at de som fortsatt velger å drive med produksjon i stor skala, får et godt tilbud fra matvarekjedene – de beholder jobbene, men driftsapparatet eies kanskje av store kjeder som Rema 1000. Da blir det altså Rema 1000 oppal – Rema 1000 produksjon/slakt – Rema 1000 salg. Ønsker vi oss virkelig en utvikling som vil skape en ny generasjon av bønder som leilendinger? spør Imislund.

Ønsker større bevissthet
– «Vær kreativ», sier Sylvi Listhaug. Ser hun da for seg at alle som driver matproduksjon på bygda heller skal satse på turisme? Er det virkelig et slikt samfunn vi ønsker oss?

Han mener at løsningen ligger i en større politisk bevissthet rundt konsekvensene av de valgene som blir tatt. – Også forbrukerne trenger en bevissthet rundt konsekvensene dette kan få for kvalitet og trygghet i matvareproduksjonen. Kanskje må vi ta det valget, hver og en av oss, når vi velger hva vi putter i handlevogna i butikken, avslutter Imislund.