Mange arbeidstakere er ikke klar over hva frynsegoder medfører av skatt og kan få seg en negativ overraskelse. Firmabil, barnepass eller telefon kan selvsagt være fristende. Men sjekk hvilke regler som gjelder før du takker ja.

Frynsegoder kan være så mangt. En hovedregel er at det er ytelser eller goder som kommer i tillegg til lønn. Trening, telefon, vaskehjelp, aviser og firmabil er eksempler på slike goder. Som naturalytelser er de skattepliktige og skal skattes av etter hva de er verdt. Heldigvis er flere av reglene for verdsetting gunstige, så det er mulig å unngå å gå på en smell.

Man anser at firmabil i all hovedsak fremdeles er mer lønnsomt enn å bruke egen bil. Det ble i 2005 innført en betraktelig enklere prosentligningsmodell for å fastsette arbeidstakers fordel av firmabilbruken. Ønsker du å regne ut din fordel, kan du bruke Infotjenesters firmabilkalkulator. Den finner du HER. Får du derimot dekket utgifter til medlemskap på et treningssenter, skattlegges du, selv om arbeidsgiver kjøper et medlemskap som alle i bedriften kan dele på. Skattefritt blir det først om arbeidsgiveren selv setter i gang med et felles treningsopplegg. Da går det nemlig inn under reglene for velferdstiltak. Når det gjelder telefon og kommunikasjon, er skattepliktig fordel satt til inntil 4000,- for en enhet og 6000,- for flere. Dekkes 1000,- av arbeidsgiver, betaler du ikke skatt av dette. Barnepass dekket av arbeidsgiver mens du er på tjenestereise er skattepliktig i likhet med vaskehjelp. Buk av bedriftshytter er skattefritt, forutsatt at minst ti ansatte kan bruke hytta.

Les mer om reglene HER

Saken er et sammendrag av en artikkel fra www.advokatenhjelperdeg.no