GaverDet er straks jul og tiden for gaver – kanskje også til de ansatte? Gaver og naturalytelser som man får i forbindelse med arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig for mottaker. Men det finnes unntak:

For eksempel så er gaver i forbindelse med spesielle anledninger et unntak fra skatteplikten. Gaven må gis etter en generell ordning i bedriften, og bestå av annet enn pengebeløp (gavekort som ikke kan veksles inn i penger er godtatt). Gavens verdi må være innenfor gitte beløpsgrenser, fastsatt av Finansdepartementet. Slike gaver er fradragsberettiget for arbeidsgiver og ikke skattepliktig for mottaker. Gaver utover beløpsgrensene blir skattepliktig for mottaker.

Andre gaver som til sammen er innenfor en beløpsgrense på kr 1 000 pr år, er også innenfor unntaket for skatteplikt. Det kan gis gaver av mindre verdi med reklameverdi. Slike gaver vil være fradragsberettiget for arbeidsgiver og ikke skattepliktig for mottaker. Det samme vil oppmerksomhetsgaver som vin, blomster og konfekt.

Skattefritaket omfatter gaver til så vel ansatte som styremedlemmer. Skattefriheten er betinget av at gaven gis etter en generell ordning i bedriften. Hovedregelen er at det er ikke fradrag for mva. på gaver til ansatte. Unntak er hvis det gis gaver med omsetningsverdi på kr 100 eller lavere.

Kilde: Finansdepartementets skatteforskrift