Rødt stabburDa budsjettforliket ble inngått i november, kunne partene fortelle at regjeringen har gått tilbake på skatteskjerpelsen ved familieoverdragelse. En glad nyhet for mange som nå er klare for å ta over bruk i 2016.

Glommen Skog skriver på sine nettsider at i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre/KrF som ble fremlagt i går, blir de positive endringene i systemet (lav skatt ved salg ut av familien) beholdt, mens skatteskjerpelsen ved familieoverdragelser ikke blir noe av. Dette gjøres ved at den såkalte 75-% regelen beholdes.

Dette vil si at generasjonsoverdragelser fremdeles kan gjennomføres uten skattebelastning og at salg ut i markedet får lavere skatt – i hvert fall fra enkeltpersonsforetak. En gledelig nyhet for landbruket, sier Glommen Skog.

Les hele saken på Glommen Skog

Les Nationen sin sak om samme tema (for abonnenter)

Les hva Bondelaget skriver om saken