tømmer hogstmaskinI forbindelse med statsbudsjettet 2015 ble det vedtatt endringer som gjør at det heretter bare er enkeltpersonforetak som beholder muligheten for gjennomsnittslikning på inntekter fra skog. Dette betyr at sameieselskaper og deltakerliknende selskaper (herunder ANS) mister mister denne muligheten.

En overgangsregel innebærer at selskaper som som ble gjennomsnittsliknet i 2014 kan videreføre dette også for kommende regskapsår, men ikke lenger enn til 2019. Et aspekt ved det hele er at overgangsordningen kun sammenlikner de fire siste år, ikke fem år som tidligere. For enkelte selskaper kan dette medføre gunstige skattemessige effekter, og vi oppfordrer sameier og ANSer til å kontakte oss for å se på mulige positive effekter for kommende årsoppgjør.

Når man går ut av gjennomsnittet er det laget en regel som likner på avbruddslikning. På Glommen Skog sin webside kan du lese mer om hva overgangsordningen innebærer. Selskap som etter tidligere regler var i posisjon til å starte med gjennomsnitt for 2014, kan unnlate å starte opp dette året. Vi i Vekstra hjelper deg med å finne ut hva som er mest lønnsomt for deg og ditt selskap, dersom du har en annen driftsform enn enkeltpersonforetak.