Regjeringen går nå inn for et forslag om at det skal bli enklere å omdanne NUF til AS. Vedtas regelendringen i statsbudsjettet i høst, kan du allerede fra nyttår hente selskapet ditt hjem til Norge – uten skattemessige konsekvenser.

NUF (Norsk Utenlandskregistrert Foretak) har for mange småbedrifter vært løsningen. Ingen stor aksjekapital er påkrevet – og enkelte rettigheter er de samme som for norske AS. I dag er det litt mer enn 15 000 registrerte NUF’er og det er disse som nå får anledning til å omgjøre selskapet sitt til norsk AS.

Dine Penger (www.dinepenger.no) skriver at det er Nærings- og Handelsdepartementets strategi å legge til rette for at man på enklest mulig måte kan drive sin egen virksomhet – i Norge.

Endre Jørgensen, daglig leder hos Regnskapsførerne Vekstra, ønsker en slik regelendring hjertelig velkommen.
– Vi setter pris på en regelendring som tilpasser næringsvirksomhet til norske forhold og norsk regelverk. Som en relativt stor og landsdekkende regnskapsførerkjede har vi selvfølgelig god kompetanse og erfaring med selskapsformen AS. At det nå blir skattefritt å gjøre endringen, er svært positivt og kan komme til å gi massiv respons. Og stort behov for god rådgivning. Vi skal sitte klare ved telefonene, spøker han.

Les mer om saken hos Dine Penger

Les også: Flere AS – færre NUF