Rekorbra lammesesongKonsernsjef Terje Wester i Fatland mener folk kan glede seg over mye godt norsk lammekjøtt i høst. – Det er rekordår for godt lammekjøtt sier han til Aftenbladet.

Det er snaut 14 000 gårdsbruk med sau i Norge og rett i overkant av 1 million vinterfôra sauer. De er nå på vei ned fra beite og mot slaktebenken. Selv om det fremdeles er mye frossen lammekjøtt fra i fjor og forrige år ute i butikkene, er det ikke lenge før det ferske ligger i disken.

Rekordår i Rogaland
I landets desidert viktigste sauefylke, Rogaland, ligger det an til at 400 000 småfe vil bli slaktet i år. Det er rekord. Heiagjeter Torbjørn Fjermestad sier til Aftenbladet at fjellbeitene i Suleskarheiene har vært veldig gode gjennom sommeren og tror det gjelder også i andre områder.

Kan lønne seg mer med geit
Sauer er ålreite dyr, men nå kan et nytt tilskudd gjøre det mer lønnsomt å produsere kjekjøtt. Tilskuddet er på 300 kroner per kjeslakt over 3,5 kilo. Tidligere var tilskuddet på 80 kroner. Det nye tilskuddet er ment å stimulere til økt kjøttproduksjon. Men det er først og fremst melken som gjør det lønnsomt å drive med geit. Nå vil Tine satse enda mer på produkter som er framstilt av geitemelk. Denne måneden lanserer de en helt ny fast hvit geitost, og de forventer en økning i salget av hvit geitost utover høsten.

Geitebonde Hallvard Veen gleder seg over dette. Han syns geit er best: – Det er også bedre økonomi i geitene, men det er mer arbeid, og geitene må melkes både morgen og kveld, sier han til Aftenbladet på Jæren.

Lover flere produkter med geitemelk
Tine ønsker å satse enda mer på produkter som er framstilt av geitemelk og forventer en økning i salget av hvit geitost utover høsten. – Osten er basert på 100 prosent geitemelk, og ystes med tradisjonell ystingsteknologi, ikke ulikt det som brukes i Norvegia, sier kommunikasjonsrådgiver Sverre Stenseng i Tine til Aftenbladet.

Les også: Sauene er mer radioaktive enn noen gang

 

.