Kilde: Statens landbruksforvaltning

Tømmeravvirkningen første halvår i 2012 var på 4,67 mill m3. Dette er litt høyere enn same tidsrom i 2011, og det høyeste som er målt på 2000-tallet. Skogeiernes bruttoinntekt av tømmersalget første halvår 2012 utgjør over 1,5 milliarder kroner. Tre fjerdedeler av volumene er fra granskog.

I år steg prisene på sagtømmer fra mars til juni. På samme tid i 2011 var prisene på sagtømmer stabile. Sagtømmerprisene på gran og furu lå i juni på hhv 399 og 417 kr/m3, som er hhv 31 kr og 23 kr lavere enn i juni 2011.

Massevirkeprisene har vært stabile etter fallet de hadde i januar i år. I juni 2012 endte massevirkeprisen for gran og furu på henholdsvis 254 kr/m3 og 248 kr/m3. Dette er hhv 39 kr (13 %) og 36 kr (13 %) lavere per kubikkmeter sammenlignet med juni 2011

For mer statistikk og grafisk fremstilling, klikk her